GEISoft ha participat en el Qcampus de juliol 2013 duent a terme la sesssió

Gestió documental integrada d’un Centre Educatiu amb programari lliure.
Eines complementàries al Sistema de gestió de la qualitat

En la que es treballava sobre la gestió de la qualitat i de la documentació amb les nostres eines.