Durant la primera quinzena de setembre es durà a terme l'actualització de l'aplicació a la versió 2.6.4. Aquesta versió aporta novetats interessants fruit de trobades i suggeriments de centres.
 
Aquestes novetats inclouen la reserva d'espais, les tutories individualitzades, poder gestionar informació tutorial,... entre d'altres. 
Podeu obtenir més informació seguint aquest enllaç
 
Recordeu que hi ha tasques automàtiques i característiques que, per tenir-les activades, ens ho heu de comunicar. Us les recordem afegint alguna nova que no era el curs passat
  • Enviament de correu a les famílies a l'hora que ens indiqueu amb la informació del dia dels fills
  • NOU. Enviament de sms a les famílies a primera hora del matí amb les absències
  • Enviament per correu d'informe setmanal a les famílies amb un resum de les incidències de/ls seu/s fill/s
  • Enviament setmanal de correu al professor recordant les sessions en les que no ha passat llista
  • Enviament setmanal al tutor amb les incidències que s'han produït en el seu grup de tutoria durant la setmana
  • NOU. Permetre que la família pugui comunicar absències dels seus fills des de l'aplicació web o l'app
_______________________________________
Explicacions per professors i tutors
_______________________________________