Aviat es publicarà la nova versió del nostre programa de gestió de l'assistència. Aquest versió corregeix petites errades i afegeix noves funcionalitat que els centres ens han anat demanant al llarg del curs. A continuació us indiquem algunes de les millores.

Encar manca afegir alguna nova característica força interessant que comentarem més endavant

 • S'ha habilitat poder veure les absències de professorat a una determinada hora per part del professorat de guàrdia.
 • S'ha millorat l'assignació de UFs. Ja no és necessari assignar-les totes
 • Que a l’enviar un correu també marqui si es major de 18 o no ( com als sms). Si es major de 18 que envinin a l’alumne, si es menor a la família
 • Poder consultar el log de mails enviats.
 • S'ha millorat el control de sessions que provocava que el botó de login de google, en alguns casos no fos visible
 • S'ha millorat la neteja de la informació a la base de dades quan es desactiva un alumne o es modifiquen matèries i/o grups
 • S'ha afegit un check box per indicar si una CCC ha estat comunicada a la família
 • S'ha habilitat que a l’enviar un sms o un correu des de responsable de faltes, i tauler de control, que el llistat que apareix es pugui filtrar per absències, retards o seguiments abans de clicar en “Acceptar destinataris”.
 • El perfil responsable de faltes pot afegir una comunicació al tutor d'un alumne. Rebrà aquesta comunicació per correu electrònic
 • Ja es poden enviar correus diaris o setmanals a les families amb informació de les absències i incidències dels alumnes
 • Si una matèria té dos professors assignats, al tauler de control apareixia només un professor en la casella. El problema estava en que si passava llista el que no estva en la casella no es marcava en verd com a que havia passat llista.
 • S'ha corregit l'ordenació d'alguns llistats
 • En alguns blocs de certs informes es tenien en compte els alumnes desactivats en els recomptes
 • No es mostraven correctament en el tauler de control les sortides de més de dos dies
 • En ocasions, les justificacions per períodes no es realitzaven correctament
 • Ampliar l'informe de CCC a tots els agrupaments en els que l'alumne està inscrit
 • Que el perfil responsable de faltes pugui anotar una absència de professorat
 • El saldo de sms es pot visualitzar abans i després de l'enviament per facilitar-ne el control
 • S'ha millorat la visualització dels informes i l'exportació a diferents formats. També ne alguns casos s'ha ampliat la informació que s'aporta
 • En els enviaments sms, a més de si és major d'edat i si s'ha enviat sms prèviament, mostra torn i grup
 • Marcar com obligatori la tipologia de CCC
 • Ampliar les tipologies d'error en els enviaments de sms
 • Habilitar el popup de confirmació quan es posa una CCC
 • Corregir la gravació d'una dada en la creació d'un alumne nou
 • ....