Importants novetats de cara al Curs 2017/18

De cara al curs 2017/18, G-assist incorpora novetats importants en quant a la informació que proporciona. Aquestes novetats són fruit de les demandes de centres que ja pertanyen al projecte i que en els feedbacks que tenim aporten noves visions i petits canvis que permeten a G-assist anar millorant any rere any i aportant més valor a la tasca de gestionar l'assistència i l'assegurament del servei. Tanmateix , s'estan encarant canvis profunds en la càrrega de dades per fer-la més operativa i que impliqui una mínima dependència d'aplicacions externes.

Us detallo a continuació les millores que estem preparant:

1. Càrrega deslligada al màxim  de programari externs

Per no seguir tenint les fortes dependències de programari aliè a l'aplicació G-assist a l'hora de carregar els alumnes, professors, horaris,.... s'està modificant el programa d'importació. Els canvis que volem implantar no generen ni més ni menys feina, sinó que aquesta feina va més repartida al llarg del període que hi ha entre la matrícula dels alumnes als diferents estudis i l'inici de les classes. Aquesta no dependència facilitarà sobretot  la possibilitat de poder començar a passar llista just quan  s'hagin iniciat les classes i evitarem així el fet que certs centres hagin d'esperar fins a octubre, i fins i tot novembre, per poder començar a utilitzar G-assist. 

Aquesta millora es basarà en la generació d'un fitxer amb informació que s'anirà detallant als centres de forma que durant la primera setmana de setembre, aquesta informació ja estigui emplenada i actualitzada. Fins i tot, des del mateix fitxer, podrem gestionar la inscripció dels alumnes als diferents grups-matèries. Progressivament anirem informant als centres del projecte.

L'aparença general del programa no variarà gaire però si la forma de gestionar la informació.

2. Assegurament del servei vinculat a l'entrada/sortida de professorat al centre. 

Fins ara, Gassist disposava de tres mòduls: el de conductes contràries a la convivència, l'assegurament del servei i el registre d'entrada/sortida de professorat. Aquest dos darrers mòduls, a partir de setembre de 2018, estaran vinculats amb la possibilitat de fer registre d'entrada/sortida de professorat per empremta digital i reflectir-ho en el tauler de control de guàrdies. 

Com funcionarà tot plegat?

La idea és que el centre que així ho desitgi pugui disposar a l'entrada del centre d'un o més lectors d'empremta digital. Aquest lector d'empremta  permetrà que el professor que arriba al centre pugui registrar la seva entrada. Aquesta informació estarà vinculada al mòdul d'assegurament del servei de forma que el professor de guàrdia podrà saber si el professor que encara no ha passat llista ja és al centre o encara no ha arribat. D'aquesta forma, i en funció d'aquesta informació, el professorat de guàrdia i el personal de direcció podran saber si un professor és al centre o no. Tanmateix, pot esdevenir molt útil perquè el personal d'administració, davant d'una visita o trucada de les famílies, pugui saber de la presència o absència d'un professor al centre.

Tot plegat permet completar la informació que el programari Gassist gestiona per poder aportar més dades a les persones que han de realitzar determinades tasques i a les que saber de la presència o absència d'un professor al centre pot resultar força útil

3.  Garantir que s'hagi passat llista a totes les hores

Els centres, per poder utilitzar Gassist han de fer una inversió de temps i en ocasions, diners, i per tant necessiten tenir un feedback de la utilització de l'eina. Saber si els  professors utilitzen l'eina de forma massiva és fonamental per diversos motius. En primer lloc per valorar si l'esforç temporal i econòmic que s'està realitzant és rendible per al funcionament del centre  i segon, saber si els indicadors que es recullen trimestralment o anualment són realment vàlids i donen una imatge real o parcial de l'assistència dels alumnes al centre, de les incidències, de les absències de professors,..... És indiscutible que aquesta informació es fonamental per poder donar validesa a tots els informes que Gassist genera

Com que s'ha de garantir l'ús de G-assist per fer-ho rendible en tots els aspectes, des del projecte hem aplicat uns canvis, alguns dels quals ja són visibles a la versió 2.5.5, que permetran registrar si un professor ha passat llista a un determinat grup-matèria. Amb aquesta informació no tan sols el personal de direcció sinó també el professorat podrà saber en quins grups ha passat llista i en quins grups, pel motiu que sigui, no s'ha passat llista.

4. Deures i exàmens

També s'inclourà en la versió de setembre 2017/18 la possibilitat que un professor pugui indicar els deures dels alumnes i els exàmens que es programin de forma que les famílies puguin accedir a aquesta informació tant des de l'entorn web com des de les app d'android i iphone. S'està valorant la possibilitat que els alumnes també puguin consultar els deures a l'aplicació

Tots aquest canvis i millores, junt amb les petites millores i correccions habituals de totes les actualitzacions persegueixen el nostre objectiu de fer més satisfactòria la utilització de G-assist als centres, tant pel professorat, com pel PAS i el personal de direcció.

Equip GEISoft

 

Moltes gràcies a tots per la vostra confiança