Al llarg del mes d'abril de 2017 es durà a terme  l'actualització del programa d'assistència.
 
Aquesta actualització és important perquè, a més de millorar i corregir petits aspectes que s'han anat demanant i detectant des dels centres, introdueix els fonaments del que serà una nova característica el curs vinent
 
Fins ara, només es podia esbrinar si el professorat passava llista durant les pròpies classes , però no  es podien extreure informes de en quines classes s'havia passat llista i en quines no. Aquesta informació es força important ja que no només aporta informació als professors de guàrdia sinó que permet als membres de l'equip directiu poder tenir indicadors fiables de l'ús que es fa de l'eina al centre.
 
A partir d'aquesta versió, quan un professor passi llista, durant l'hora actual, o a qualsevol hora del dia , o de dies anteriors, haurà d'especificar si accedeix a la pàgina per passar llista o només per consultar. D'aquesta forma es podrà registrar les sessions a les que s'ha passat llista. Aquesta finestra només apareixerà la primera vegada, de forma que en les següents ocasions en les que s'accedeixi a la pàgina, ja no se li demanarà.
 
A partir de setembre ja es podran treure informes sobre l'ús de l'eina per part del professorat
 
A continuació us posem un enllaç on podreu veure les millores i correccions que aporta aquesta nova versió
 
 
 
També posarem la nova versió a disposició dels centres amb instal·lació pròpia.