Des de la versió setembre 2016, Gassist permetrà poder fer login amb el user i password de Google apps (gmail. xtec o googleapps for Education) amb la qual cosa s'agilitza l'accés i s'evita que el professorat hagi d'aprendre nous usuaris i contrasenyes.

A continuació teniu un enllaç un vídeo explicatiu: Gassist: Login with Google 

Hem de tenir en compte que si utilitzem el botó de login de Google a la pantalla de login de Gassist ens podem trobar amb diferents escenaris:

  • Si tenim oberta una sessió de Google amb el compte de correu que tenim donat d'alta al Gassist, al clicar el botó d'accés via Google entrarem directament.
  • Si no tenim oberta cap sessió de Google, ens demanarà usuari i password en la pantalla d'accés de Google i a continuació ens redirigirà a l'aplicació Gassist
  • Si tenim oberta una sessió de Google amb un altre correu diferent del que tenim a Gassist ens el tancarà i tornarem a la pantalla de login de Gassist per tornar a repetir el procés i tornar a entrar amb el nostre compte de Gassist.

En un futur es podran tenir diferents correus per cada usuari. Ens estem plantejant també la possibilitat de posar el mateix sistema per totes les aplicacions que s'empaqueten en GEISoft.

Si disposeu d'una instal.lació lliure, en disposar de la nova versió a finals d'agost, podreu seguir els passos d'aquest enllaç per habilitar-ho. En canvi, si disposeu de Gassist en hosting noms ens ho heu de comunicar  i us ho habilitarem. Aquesta característica no té cap cost afegit i pot conviure perfectament amb el login "tradicional"

 

IMPORTANT:

  • En tot moment si no volem entrar amb el compte de Google, disposem de l'opció d'accedir amb el login i password de l'aplicació
  • Abans de començar a utilitzar-lo ens hem d'assegurar que els correus que consten a Gassist són els correctes